Et convidem a incloure qualsevol projecte que sigui participatiu o col·laboratiu. El nostre objectiu és cartografiar aquestes experiències, les quals redibuixen models de negoci i transformen la manera com entenem els mercats, els governs, la ciutat, i la societat.

Volem posar al mapa els projectes de producció entre iguals en un sentit ampli. Els criteris perquè un projecte o experiència sigui inclòs en el mapa són els següents:

 • Entrada i participació obertes: les contribucions al projecte no han de necessitar permisos.
 • Processos participatius de producció i governança: els contribuents han de tenir veu i vot; transparència i obertura en els processos de col · laboració.
 • Producció orientada al procomú: els resultats de la col·laboració han de ser compartits i reutilitzables, per exemple,  utilitzant llicències obertes orientes als béns comuns.

No obstant això, també estem interessats en tots els projectes híbrids que en algun dels seus aspectes conviden a la col·laboració dels ciutadans.

Alguns dels projectes que entrarien dins l'abast d'aquest mapa són:

 • Producció basada en els béns comuns
 • Innovació oberta, la co-creació, el co-disseny
 • Crowdsourcing i crowdfunding
 • Els projectes participatius de governança i política, com legislació participativa, planificació, pressupostos participatius, basats en democràcia econòmica ...
 • Els projectes basats en l'obertura, tal com el moviment de 'dades obertes' etc ..
 • Els projectes centrats en major inclusió i participació d'amplis sectors de la població
 • Els projectes d'economia ètica en què hi hagi ànim de lucre entès d'una forma més àmplia amb consideracions de benefici, economia social, economia ètica i  solidària
 • Qualsevol projecte que impliqui mutualització dels coneixements (de codi obert, llicències lliures) i la infraestructura (consum col·laboratiu), incloent els llocs de treball (coworking, hackerspaces, Fablabs, cooperatives, de consum etc ..)
 • Els projectes que impliquin infraestructures distribuïdes, com ara malles de comunicació, maquinària distribuïda (impressió en 3D, nodes guifi.net ...)
 • Moviments polítics i socials que donin suport a qualsevol dels punts anteriors